web site banner.jpg

Paskalya Devresi 5. Pazar (C)

BİRİNCİ OKUMA

Havarilerin İşleri Kitabından Sözler

14, 21-27

O günlerde Pavlus ve Barnabas, Derbe kentinde Incil’i duyurup birçok sakirt
edindikten sonra, Listra, Konya ve Antakya’ya döndüler. Orada sakirtlerin
yüregini güçlendiriyor ve imana baglı kalmaları için onlara cesaret veriyorlardı.
«Allah’ın Egemenligine, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerek»
diyorlardı.


Imanlılar için her toplulukta ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları,
inanmıs oldukları Rab’be emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya’ya
geldiler. Perge’de Allah’ın sözünü bildirdikten sonra Antalya’ya gittiler.
Oradan gemiyle, artık tamamlamıs bulundukları görev için Allah’ın
lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya’ya döndüler.


Oraya vardıklarında inanlılar toplulugunu bir araya getirip Allah’ın kendileri
aracılıgıyla neler yaptıgını, diger uluslara iman kapısını nasıl açtıgını
anlattılar.

MEZMUR

145, 8-13

C. Ey Rabbimiz, evrenin Allah’ı, daima seni yüceltecegiz.


Rab sefkatli ve merhametlidir,
geç öfkelenir ve iyilikle doludur.
Rab herkese karsı iyidir,
O’nun sevgisi tüm varlıkları sarar.
C. Ey Rabbimiz, evrenin Allah’ı, daima seni yüceltecegiz.


Tüm yapıtların sana sükretsin, ey Rab,
ve seni övsün, sana baglı olanlar!
Anlatsınlar krallıgının yüceligini,
övsünler senin kudretini!
C. Ey Rabbimiz, evrenin Allah’ı, daima seni yüceltecegiz.


Insanlara tanıtsınlar senin harikalarını,
ve krallıgının yüce görkemini.
Ebedidir senin krallıgın,
Çaglar boyunca sürer senin egemenligin.
C. Ey Rabbimiz, evrenin Allah’ı, daima seni yüceltecegiz.

İKİNCİ OKUMA

Vahiy Kitabından Sözler

21,1-5

Ben Yuhanna, yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü gördüm, çünkü önceki gök ve
önceki yeryüzü ortadan kalkmıstı; deniz de yok olmustu. Gökten, Allah’ın
yanından kutsal kentin, yani Yerusalem’in indigini gördüm. O, güveyi için
süslenmis bir gelin gibi hazırlanmıs idi.


Tahttan yükselen kudretli bir ses isittim. O söyle diyordu: «Iste, Allah’ın
evi insanlar arasındadır. Allah, onların arasında yasayacak ve onlar
da kendisinin halkı olacaktır. Allah’ın kendisi onların arasında bulunacak
ve onların gözlerinden bütün gözyaslarını silecektir. Artık ölüm olmayacak.
Artık ne yas, ne aglama, ne de ıstırap olacak, çünkü önceki dünya ortadan
kalkmıstır.»


O zaman, Tahtın üzerinde oturan dedi ki: «Iste, her seyi yeniden yapıyorum.»

 

+ İNCİL

Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil'inden Sözler

13, 31-33a.34-35

O günlerde, Havarileriyle yedigi son yemek sırasında, Yahuda dısarı çıktıktan
sonra, Isa söyle dedi: «Insanoglu simdi yüceltilmistir. Allah da,
O’nda yüceltilmis oluyor. Allah O’nda yüceltilirse, Allah da kendisinde O’nu
yüceltecek ve yakında yüceltecektir.


Çocuklar! Kısa bir süre daha sizinle beraberim. Size yeni bir emir veriyorum:
Birbirinizi seviniz. Sizi sevdigim gibi, siz de birbirinizi seviniz. Birbirinize
sevginiz olursa, herkes bunu görerek, benim sakirtlerim oldugunuzu
anlayacaktır.»