web site banner.jpg

Olağan Devre 2. Pazar (B)

BİRİNCİ OKUMA

Samuel’in 1. Kitabından Sözler

3, 3-10.19

Genç Samuel, Allah’ın emirlerini tasıyan Sandıgın bulundugu Mabette yatarken,
Rab ona seslendi. Samuel: «Buradayım!» diye cevap verdi ve kahin
Eli’ye kosup, «Bana seslendin, buradayım!» dedi. Eli ona: «Seni çagırmadım,
git ve yat» cevabını verince, o da gidip yattı. Rab yeniden Samuel’e seslendi.
Samuel tekrar kalktı ve Eli’ye gidip ona: «Beni çagırdın, iste geldim» dedi.


Eli Samuel’e: «Ben seni çagırmadım, oglum, git ve yat» cevabını verdi.
Samuel Rab’bi daha tanımıyordu ve Rab’bin sözleri henüz ona açıklanmamıstı.
Rab üçüncü kez Samuel’e seslendi. Samuel yine kalkıp Eli’ye gitti
ve ona: «Beni çagırdın, iste geldim!» dedi. O zaman Eli, genci Rab’bin çagırdıgını
anladı ve Samuel’e söyle dedi: «Git ve yat. Eger ses bir daha seni
çagırırsa, “Rabbim, konus, kulun seni dinliyor” diye cevap ver.»


Samuel gitti ve yerine yattı. Rab onun yanına geldi ve daha önce oldugu
gibi: «Samuel! Samuel!» diye ona seslendi. Samuel de: «Konus, Rabbim;
kulun seni dinliyor!» cevabını verdi.
Samuel büyüdü, Rab daima onunla birlikte idi ve sözlerinden hiçbiri onun
üzerine etkisiz kalmamıstı.

MEZMUR

40, 2-4, 7-10

C. Allah’ım, iste isteklerini yerine getirmek için geliyorum.


Rab’bi bekledim, bekledim;
bana dogru egildi ve çıglıgımı duydu.
Agzıma yeni bir ilahi,
Allah’ımız için övgüler koydu.
C. Allah’ım, iste isteklerini yerine getirmek için geliyorum.

Ne kurbanlardan, ne adaklardan hoslandın,
isitmek için bana kulak açtın.
Ne kurban yakılsın istedin, ne de adak sunulsun.
O zaman söyle dedim: «Iste ben geliyorum».
C. Allah’ım, iste isteklerini yerine getirmek için geliyorum.


Yapmam gerekeni kitap yazıyor:
Allah’ım, senin hosuna gideni
yapmak istiyorum.
Kutsal Yasan kalbimin derinliklerindedir.
C. Allah’ım, iste isteklerini yerine getirmek için geliyorum.


Toplanmıs kalabalık önünde,
adaletini müjdeledim.
Dudaklarımı kapalı tutmadım,
bunu biliyorsun, ey Rab!
C. Allah’ım, iste isteklerini yerine getirmek için geliyorum.

İKİNCİ OKUMA

Aziz Pavlus’un Korintoslulara 1. Mektubundan Sözler

6, 13-20

 

Kardeslerim, beden ahlaksızlık için degildir, Rab içindir. Rab de beden
içindir, Rab’bi diriltmis olan Allah kendi kudretiyle bizi de diriltecektir.
Bedenlerimizin Mesih’in birer üyesi oldugunu bilmiyor musunuz? Rab’be
baglı olan biri, O’nunla tek bir ruh olur. Ahlaksızlıktan kaçın. Insanın isledigi
diger her günah onun bedeninin dısındadır. Ama ahlaksızlık yapan, kendi
bedenine karsı günah isler.


Bedeninizin Allah tarafından verilmis ve içinizdeki Kutsal Ruh’un mabedi
oldugunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait degilsiniz. Degerli bir bedel
karsılıgında satın alındınız. Öyleyse, Allah’ı bedeninizde yüceltin.

+ İNCİL

Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil'inden Sözler

1, 35-42

 

Yahya, Mesih Isa’yı vaftiz ettikten sonra, ertesi gün, iki sakirdiyle birlikte
yine aynı yerde bulunuyordu. Oradan geçmekte olan Isa’yı görünce:
«Iste Allah’ın Kuzusu!» dedi.
Iki sakirt onun dedigini isitince, Isa’nın ardından gittiler. Isa arkasına
dönüp, sakirtlerin ardından geldiklerini görünce, onlara: «Ne arıyorsunuz?»
diye sordu. Onlar da: «Nerede oturuyorsun, Rabbim?» dediler. Isa onlara:
«Gelin ve görün!» dedi.
Gittiler, nerede oturdugunu gördüler ve o gün O’nun yanında kaldılar.
Saat ögleden sonra dört sularıydı. Yahya’nın sözlerini duyup Isa’nın ardından
giden iki kisiden biri, Simon Petrus’un kardesi Andreas idi. Andreas önce
kendi kardesi Simon’u buldu ve ona: «Biz Mesih’i bulduk» dedi. (Mesih meshedilmis anlamındadır). Andreas kardesini Isa’ya getirdi. Isa ona baktı ve
söyle dedi: «Sen Yuhanna’nın oglu Simon’sun. Sen artık Kefas diye çagrılacaksın
» dedi. Kefas Kaya anlamındadır.