top of page
web site banner.jpg

26. Pazar Olağan Devre (A yılı)

BİRİNCİ OKUMA

Peygamber Hezekiel'in Kitabından Sözler

 18,25-28

Siz yine de, 'Rab'bin yolu doğru değil' diyorsunuz. Ey İsrail halkı, dinle: Benim yolum mu doğru değil? Doğru olmayan sizin yollarınız değil mi?
Doğru kişi doğruluğundan döner de kötülük yaparsa, bu yüzden ölecek. Evet, işlediği günah yüzünden ölecektir.
Ama kötü kişi, yaptığı kötülükten döner, adil ve doğru olanı yaparsa, canını kurtaracaktır.
Çünkü yaptığı bütün kötülüklerin farkına varıyor ve onlardan dönüyor. Böyle biri kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.

MEZMUR

25(24),4bc-5.6-7.8-9.

C. Merhametini hatırla, ey Rab’bim.


Ya RAB, yollarını bana öğret,
Yönlerini bildir.
Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;
Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.
Bütün gün umudum sende.

Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;
Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.
Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,
Sevgine göre anımsa beni,
Çünkü sen iyisin, ya RAB.

RAB iyi ve doğrudur,
Onun için günahkârlara yol gösterir.
Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,
Kendi yolunu öğretir onlara.

İKİNCİ OKUMA

Aziz Pavlus'un Filipililere Mektubundan Sözler  

2,1-11.

Kardeşler, eğer Mesih'ten gelen bir cesaret, eğer sevgiden doğan bir teselli ve Ruh'la bir paydaşlık varsa, eğer yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşünce ve sevgide,
ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.
Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her birinizalçakgönüllülükle diğerini kendinden üstün saysın.
Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.
Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun.
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.
Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu.
İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı.
Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için
İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.

+ İNCİL

Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil'inden Sözler

21,28-32

Bir gün İsa Ferisiler'e ve Din adamlar'a: "Siz ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu varmış. Adam birincisine gidip, 'Oğlum, git bugün bağda çalış' demiş.
O da, 'Gitmem!' demiş. Ama sonra pişman olup gitmiş.
Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söylemiş. O da, 'Giderim, efendim' demiş, ama gitmemiş.
İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş olur?" diye sordu. "Birincisi" diye karşılık verdiler. İsa da onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim, vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı'nın Egemenliğine sizden önce giriyorlar.
Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi, ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız" dedi.

bottom of page