top of page
web site banner.jpg

Oruç Devresi 3. Pazar (B yılı)

BİRİNCİ OKUMA

Çıkış Kitabından Sözler 

20,1-17

Sina dağında Tanrı Musa'ya şöyle dedi:
Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve benim.
Benden başka tanrın olmayacak.
Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.
Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği günahın hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.
Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.
Tanrın Yahve'nin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Yahve, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.
Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa.
Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın.
Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancı hiçbir iş yapmayacaksınız.
Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal kıldım.
Annene, babana saygı göstereceksin ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.
Adam öldürmeyeceksin.
Zina etmeyeceksin.
Çalmayacaksın.
Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.  

 

MEZMUR

19(18),8.9.10.11.


RAB'bin yasası eksiksizdir:
Ruha canlılık verir;
RAB'bin öğrettikleri gerçektir;
Saf kimseye hikmet verir.

RAB'bin kuralları doğrudur,
Yüreği sevindirir,
RAB'bin buyrukları arıdır,
Gözleri aydınlatır.

RAB korkusu paktır,
Sonsuza dek kalır,
RAB'bin ilkeleri gerçek,
Tamamen adildir.
Uyarırlar kulunu,
Onlara uyanların ödülü büyüktür.

İKİNCİ OKUMA

Aziz Pavlus'un Korintlilere 1. Mektubundan Sözler

1,22-25.

Kardeşlerim, Yahudiler mucizeler ister, Yunanlılar ise hikmet ararlar, ama biz çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz.
Ama biz, çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüzkarası, diğer uluslar da saçmalık sayarlar.
Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için,ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir.
Çünkü Tanrı'nın 'saçmalığı' insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın 'zayıflığı' insan gücünden daha güçlüdür.

+ İNCİL

Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil'inden Sözler

2,13-25.

Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. İsa da Yeruşalem'e gitti.
Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanlarla orada oturmuş para bozanları gördü.
İpten bir kamçı yaparak hepsini, koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döktü ve masalarını devirdi.
Güvercin satanlara, "Bunları buradan kaldırın, Babamın evini pazar yerine çevirmeyin!" dedi.
Öğrencileri, "Senin evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek" diye yazılmış olan sözü hatırladılar.
Yahudiler İsa'ya, "Bunları yaptığına göre, bize nasıl bir mucize göstereceksin?" diye sordular.
İsa şu cevabı verdi: "Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım."
Yahudiler, "Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?" dediler.
Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi.
İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar, Kutsal Yazı'ya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler.
Fısıh bayramında İsa'nın Yeruşalem'de bulunduğu sırada yaptığı mucizeleri gören birçokları O'nun adına iman ettiler.
Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu.
İnsan hakkında kimsenin O'na bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.

bottom of page