web site banner.jpg

Olağan Devre - 2. Pazar (A)

BİRİNCİ OKUMA

Peygamber İşaya'nın Kitabından Sözler

49, 3.5-6

Rab bana şöyle dedi: “Sen benim kulumsun, ey İsrail. Yüceliğimi senin aracılığınla göstereceğim.” Kulu olmam için, Yakup soyunu kendisine geri getirmem, İsrail'i önünde toplamam için rahimde beni biçimlendiren Rab şimdi konuştu. Rab’bin gözünde onurluyum ve gücüm Allah’ım oldu.

 

Rab şöyle dedi: <<Yakup'un on iki oymağını ayağa kaldırmak ve İsrail'in kurtulmuş olanlarını geri getirmek için benim kulum olman pek az bir şeydir. Kurtarışım yeryüzünün dört bucağına kadar yayılsın diye, ben seni milletler için bir ışık olarak seçtim.>>

MEZMUR

40, 2.4.7-10

C. Allah'ım, işte isteğini yerine getirmek için geliyorum.

 

Rab’bi bekledim, bekledim;

bana doğru eğildi ve çığlığımı duydu.

Ağzıma yeni bir ilahi,

Allah'ımız için övgüler koydu.

C. Allah'ım, işte isteğini yerine getirmek için geliyorum.

 

Ne kurbanlardan, ne adaklardan hoşlandın,

işitmek için bana kulak açtın.

Ne kurban yakılsın istedin, ne de adak sunulsun.

O zaman şöyle dedim: <<İşte, ben geliyorum.>>

C. Allah'ım, işte isteğini yerine getirmek için geliyorum.

 

Hakkımda yazılmış kitap tomarında:

Allah'ım, isteğini yapmaktan hoşlanırım.

Kutsal Yasan kalbimin derinliklerindedir.

C. Allah'ım, işte isteğini yerine getirmek için geliyorum.

 

Kalabalık önünde,

adaletini müjdeledim.

Dudaklarımı kapalı tutmadım,

bunu biliyorsun, ey Rab!

C. Allah'ım, işte isteğini yerine getirmek için geliyorum.

İKİNCİ OKUMA

Aziz Pavlus’un Korintoslulara Birinci Mektubundan Sözler

1, 1-3

Allah'ın isteği üzerine Mesih İsa'nın Havarisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten, Allah'ın Korintos’taki Kilisesi’ne selam! Mesih İsa'da kutsanmış olanlara, kutsal yaşama çağrılmış olanlara, hem bizim, hem onların Rab’bi olan Mesih İsa'nın adını her yerde anan herkese, Pederimiz Allah'tan ve Rab Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun!

+ İNCİL

Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil'inden Sözler

1, 29-34

O günlerde Vaftizci Yahya, İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: <<İşte, dünyanın günahlarını kaldıran Allah'ın Kuzusu! Kendisi için “Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür, çünkü O benden önce vardı” dediğim kişi, işte budur. Ben O’nu tanımıyordum, ama İsrail'in O’nu tanıması için, ben suyla vaftiz etmeye geldim.>>

Yahya yine şu tanıklığı yaptı: <<Ruh’un güvercin şeklinde gökten indiğini ve O’nun üzerinde durduğunu gördüm. Ben O’nu tanımıyordum, ama suyla vaftiz etmeye beni gönderen, bana: “Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden O'dur” dedi. Evet, ben gördüm ve tanıklık ediyorum ki, Allah'ın Oğlu budur.>>