top of page
web site banner.jpg

Mesih İsa'nın Göğe Yükselişi Bayramı - 21 Mayıs Pazar

BİRİNCİ OKUMA

Havarilerin Isleri Kitabından Sözler

1,1-11

Ey Teofilos, İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu Havarilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım.
İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla Havarilere dirilmiş olduğunu gösterdi.
Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın Egemenliğine dair konuştu.
Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: "Yeruşalem'den ayrılmayın, Baba'nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin.
Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz."
Havariler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular: "Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?"
İsa onlara, "Baba'nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur" karşılığını verdi.
"Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız."
İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.
İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi.
"Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. "Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir."

MEZMUR

47, 2-3.6-9

Ey bütün uluslar, el çırpın!
Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna!
Ne müthiştir ulu RAB,
Bütün dünyanın yüce Kralı.

RAB Tanrı sevinç çığlıkları,
Boru sesleri arasında yükseldi.
Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler;
Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!

Tanrı, bütün dünyanın kralıdır,
Ezgiler sunun Tanrı'ya, Ezgiler;
Tanrı kutsal tahtına oturmuş,
Krallık eder uluslara.

İKİNCİ OKUMA

Aziz Pavlus'un Efeslilere Mektubundan Sözler 

1,17-23.

Kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum.
O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum.
Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.
Tanrı, Mesih'i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı.
Her şeyi O'nun ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi.
Bu topluluk O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.

+ İNCİL

Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil'inden Sözler

28,16-20.

O günlerde,  On bir öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler.
İsa'yı gördükleri zaman O'na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi.
İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.
Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin.
Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim."
 

bottom of page