top of page
web site banner.jpg

Olağan Devre 5. Pazar (A)

BİRİNCİ OKUMA

Peygamber İşaya'nın Kitabından Sözler

58, 7-10

Rab ¸söyle diyor: «Kendi ekmegini aç olanla paylas, yurtsuz düskünleri kendi
evine getir, çıplak birini görünce onu giydir ve aynı yasamı paylasan
kardesinden yardımını esirgeme.
O zaman ısıgın tan gibi parlayacak ve hemen yeni güç kazanacaksın.
Dogrulugun senin önünde yürüyecek ve Rab’bin yüceli gi senin arkandan
gelecektir. O zaman yardıma çagırırsan, Rab cevap verecek. Yalvarırsan O,
“˙Iste, buradayım” diyecek.
Eger ülkenden zulmü kaldırırsan, kötülük yapmazsan, kötü sözler söylemezsen,
aç olana ekmegini verirsen ve düskünleri doyurursan, karanlık
içinde ısı gın dogacak ve seni saran karanlıklar gün ısıgı gibi olacaktır.»

MEZMUR

112, 4-9

C. Dogru insan karanlıkta bir ı¸sık gibi parlar.


Rab karanlıkta bir ısık gibi parlar dogru insana:
Bagıslayıcı, merhametli ve dogru olan O’dur.
Ne mutlu acıyan ve mutsuzlarla paylasan insana!
Ne mutlu i¸slerini do˘grulukla yöneten insana!


Sarsılmayacak o, hiçbir zaman.
Do˘gru insan ebediyen anılacaktır.
Kötü söylentilerden korkmayacaktır;
yüregi güçlüdür, çünkü Rab’be güvenir.
 

Yüregi sarsılmaz, korkmaz:
O dagıtır mallarını, verir onları yoksullara.
onun dogrulugu ebediyen kalır,
onun gücü artar ve ünü yükselir.

İKİNCİ OKUMA

Aziz Pavlus’un Korintoslulara Birinci Mektubundan Sözler

2, 1-5

 

Kardesler, ben yanınıza gelip Allah ile ilgili bildiriyi size duyurdugum zaman,
etkileyici sözlerle ya da üstün bir bilgelikle gelmedim. Aranızdayken,
˙Isa Mesih’ten ve O’nun çarmıha gerilmis olmasından baska bir sey
bilmemeye kararlıydım.


Ben size zayıflık ve korku içinde geldim, titriyordum! Sözüm ve bildirim,
insan bilgeliginin ikna edici sözlerine degil, Ruh’un kanıtlayıcı gücüne
dayanıyordu. Öyle ki, imanınız insanların bilgeligine degil, Allah’ın gücüne
dayansın.

+ İNCİL

Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil'inden Sözler

5, 13-16

O günlerde, ˙Isa etrafında toplanmıs ögrencilerine söyle dedi: «Siz yeryüzünün
tuzusunuz, ama tuz tadını kaybederse, nasıl tekrar tuz tadı verilebilir?
Artık dısarı atılıp insanların ayakları altında çignenmekten baska
bir seye yaramaz.
Siz, dünyanın ısı gısınız. Dag üzerinde kurulan kent gizlenemez. ˙Insanlar
ısı gı yakıp bugday ölçeginin altına koymazlar, tersine samdana koyarlar
ki, evdekilerin hepsini aydınlatsın.
Aynı sekilde, sizin ısıgınız da insanların önünde öyle parlasın ki, yaptı
gınız iyilikleri görüp göklerde olan Peder’inizi yüceltsinler.»

bottom of page