top of page
web site banner.jpg

Vaazlar

Olağan Devre 4. Pazar Günü – A

 Sof. 2,3;3,2-13 Mezmur 145 2. Okuma 1Kor.1,26-31 İncil Mt.5,1-12

 

Sevgili kardeşlerim, bugünkü İncil çok önemlidir, çünkü bize, bir Hristiyan'ın nasıl yaşaması gerektiğini öğretiyor.

 

Yani, İsa Mesih bu sözlerle bize, komşularımıza karşı davranışlarımıza rehberlik etmesi gereken yasayı, öğretmektedir.

İsa bize, başkalarına karşı ne şekilde davranmamızı söylüyor?

İsa Mesih bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor:

“Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!... Ne mutlu yaslı olanlara!... Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!... Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!... Ne mutlu merhametli olanlara!... Ne mutlu yüreği temiz olanlara!... Ne mutlu barışı sağlayanlara!”.

 

Fakat bu sözleri İsa Mesih'in ağzından duyunca, biraz garip geliyor… Çünkü burada, İsa Mesih, ruhta yoksul olanlara ne mutlu diyor... yani, fakir olmak iyi mi?... Aç olmak iyi bir şey mi?

Ve daha da kötüsü, İsa'nın İncil’in sonunda söylediği şey:

“Bana olan bağlılığınızdan ötürü insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!”.

 İnsanca konuşmak gerekirse, İsa Mesih'in bu sözleri çılgınca görünüyor…

 Ancak İsa Mesih, bu şekilde çalışanların mutlu olacaklarını ve cennetin krallığına gireceklerini söylüyor.

 İncil’de: fakir, aç olan, nefret edilen, zulme uğrayan, İsa Mesih'e güvenendir... Ve kim İsa Mesih'e güvenirse, hayal kırıklığına uğramaz.

 

Bugünkü mezmur bize, Allah'a güvenen kişinin, ödülünü alacağını söylüyor. Mezmur şöyle diyor:

 

“Rab tutsakları özgür kılar,

Rab açar körlerin gözlerini,

Rab kaldırır ezilenleri,

Rab sever doğru olanları”.

 

Mesih İsa bugün bize İncil’de, cennetin krallığına girmek isteyen, herkesin farklı sıkıntılardan geçmesi gerekeceğini söylüyor.

 İsa bize, sonsuz mutluluk vaat ediyor, ama önce, bu dünyadaki, her Hristiyan çarmıhı taşımalı.

 

İsa bize, insanın sadece Allah'a hizmet ettiğinde mutlu olduğunu, öğretmek istiyor...

Ve Allah'a hizmet, sıkıntıların ortasında yapılır.

 

Bu, Aziz Pavlus'un hayatında iyi görünüyor… O şöyle diyordu: “Teselliyle doluyum. Bütün sıkıntılarımız arasında sevincim sonsuzdur”.

 

Bugünün İncil’inde duyduğumuz, tüm bu mutlulukların tek bir ideali vardır: kutsallık.

 

Veya başka bir şekilde ifade edebiliriz: Kim kutsallığa ulaşmak ve cennetin krallığına girmek isterse, bu mutluluğa göre yaşamak zorundadır.

 

İsa Mesih'in bu sözleri iyi anlaşılmalıdır, yani, İsa Mesih bize: yoksulluktan, hastalıktan veya adaletsizlikten kaçınmak için, gerekli araçları kullanmamız gerekmediğini söylemiyor...

 

Ama, Mutluluklar bize hayatımızın, gerçek başarısının Allah'ın bizim için iradesini sevmek ve yerine getirmek olduğunu öğretiyor.

 

İsa Mesih bize, bu mutlulukları neden öğretiyor?

 

Çünkü bütün insanlar mutlu olmak ister... Bu insanın doğasında olan bir şeydir çünkü bunu Allah'ın kendisi koymuştur.

 

Tüm insanlarda mutluluğu arama eğilimi vardır… Bu onların tüm eylemlerinin sonudur.

 

Ama çoğu zaman mutluluğu bulamadığı yerde ararlar… ve sonunda sefalete varırlar.

 

Bu nedenle, Mesih İsa mutluluklar aracılığıyla bize, bu hayatta ve sonraki dünyada mutluluğa götüren, gerçek yolun hangisi olduğunu öğretiyor.

 

Isa bize, sınırsız mutluluğa giden yolu öğretiyor…

 

Ama dikkatli olmalısın, çünkü bu, çoğu insanın seçtiğinden farklı bir yol.

 

Ilk okumanın dediği gibi: “Ey Rab'bin ilkelerini yerine getirenler, Ülkedeki bütün alçakgönüllüler, Rab'be yönelin. Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinin. Belki Rab'bin öfke gününde kurtulabilirsiniz”.

 

Ruhun fakirliği, adalet, merhamet, kalbin temizliği ve İncil uğrunda reddedilme, ruhun aynı tavrını gösterir: Allah'a teslimiyet.

 

Ve bizi mutlak ve koşulsuz olarak Allah'a güvenmeye iten tutum budur.

Bu, dünya malları ve tesellileriyle yetinmeyenlerin, ümitlerini bu mallardan üstün tutanların durumudur.

 

İsa Mesih bize şöyle diyor: Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! 

Çok şeyi olan ama kendini boş hisseden kaç kişi tanıyoruz?... Çok şeye sahipler, ama her zaman tatminsiz hissediyorlar.

İsa Mesih bugün İncil aracılığıyla bize şunu söylüyor: mutlu olmak istiyor musunuz?...

Ve İsa bize cevap veriyor: o zaman benim zaten yaşadıklarımdan geçmek zorundasın.

Ve kim İsa Mesih'in izlediği yolu takip edebilirse, cennette büyük bir ödülünü alacaktır...

Bu, İsa Mesih'in kendisinden bir vaattir, şöyle dedi: “Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür”.

Sevgili kardeşlerim, mutluluğumuz ve tokluğumuz Allah'tandır…

Ruhumuzu dönüştürmesini, mutluluk ve talihsizlik kriterlerimizi değiştirmesini Rabbimizden dileyelim.

Hayatımızda Allah'ın yollarına açık olursak ve İncil’in taleplerini kabul edersek, mutlu oluruz.

Bakire Meryem bize bu lütfu versin!

p. Esteban (Tarsus)

bottom of page