web site banner.jpg

Vaazlar

MESİH İSA'NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ BAYRAMI (B)

İlk okuma Hav. İşl. 1,1-11 Mezmur 46/47 İkinci okuma Efes. 4,1-13 İncil Markos 16,15

Sevgili Kardeşler,

 

Bugün gözlerimizi, Havarilerle birlikte, göğe çevirmekteyiz ve Peder'in sağına oturmak üzere gözlerimizden kaybolan Rab İsa'ya doğru bakışlarımızı yöneltiyoruz. Böylece bizler de, Rab İsa'nın tekrar geleceğini söyleyen melekleri duymuş oluyoruz. Bulut imgesi, en eski zamanlardan beri saklı, aynı zamanda da gerçek Allah'ın var olmasını ima etmektedir. İsa yeniden gelecek! Bu yüzden onun gittiğine üzülmeden, dönüşü için hazırlanarak, yaşamaktayız. Rab'bin bize emanet ettiği hazineleri O'na geri vermeye; O'na layık bir toplumu, O'nun sözlerinin yaşandığı ve O'nun sevgi dolu ve alçakgönüllü ruhunun estiği bir toplumu inşa etmeye hazırlanmaktayız.

Göğe baktıktan sonra, yeniden yeryüzüne bakmaktayız ve onu güzel bir bahçeye, İsa'nın şanına layık bir yere, O'nun krallığının yaşanabildiği bir yere çevirmeye çalışmaktayız. İşte biz dünyayı değiştirmek için O'ndan ışık, lütuf, güç ve sevgi aldık. Rab'bin görünebilir mevcudiyetinin yokluğu, Havarilerin gördüğü İsa'yı, arzuladığımız halde, görmemek, bir mahrumiyet değildir. O tekrar gelecektir ve biz O'nun yaşadığı zamanda aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz: İsa'nın anlattığı bizi bugünkü gizemi anlamaya hazırlayan mesellerdeki hizmetkarların bekledikleri gibi O'nu beklemekteyiz.

O'nu görmemiş olan bizler, O'nun gelişi için Havariler'in başladıkları gibi yeryüzünü hazırlama imkânımız var. Onların sözleriyle bütün insanlara kurtuluşunu ilan etmekteyiz. İnsanlar iman etsin ve iman ederek kurtulsun diye, onların sözleriyle tüm dünyaya Müjde’yi duyurmaktayız öyle ki insanlar iman etsinler ve iman ederek hayat ve kurtuluş elde etsinler. İsa kendisi, O'nu görmesek de, aramızda bulunacağına söz verdi. O, sevgiyle Kendisinden bahsedildiği her yerde daima bulunacak ve oradaki varlığı yapacağı mucizeler aracılığıyla belli olacaktır.

İsa'nın göğe çıkması, Kilise'nin, harekete geçmesinin zamanını başlatır. Bu andan itibaren Havariler, kendilerinin, Hükümranlığı için Peder Allah için gerekli olduklarını sezmeye başlamaktadırlar. Şimdi onlar karar ve seçimler vermeli ve verebilmektedir, dünyada emniyetle ve özgürce hareket etmeliler. Dünya da bazen onları bekler, bazen de onlara, Rab'be davrandığı gibi, aynı düşmanlıkla davranır. Havariler, bu andan itibaren Rab'bin öğretişlerini ciddiye almaya başlıyorlar. Esinleyen Kutsal Ruh'un kudretini beklemektedirler; O, onları İsa'nın ölümü ve dirilişi ile gösterilmiş olan, Peder'in sevgisinin tanıkları kılacaktır. Tanıklıkları, Allah'ın bilgeliğinin ve hikmetinin yönelttiği sayısız şekillerde gerçekleşecektir: Bazen O, sözlerinin gerçekliklerini onaylamak için mucizeler yapar, bazen de, tek bir insanın ya da tam bir ulusun yüreğinin kapılarını imana açmak için, çektikleri acıları ve şehitliklerini de kullanabilir!

Tarih, öğrencilerin Rab'lerine ettikleri her çeşit tanıklıklarla doludur! Ve tarih benim tanıklığımı, senin tanıklığını da bekler! İsa'nın gökte, yani Allah'ın yerinde ve zamanında olduğunu biliyorum: O'nu görmeye hak iddia etmiyorum, tersine başkaları benim yaşamımda O'nun sevgisi ve hikmetini görebilsin diye, O'nun Sözünü yaşamaya gayret ediyorum! Aynı zamanda başka imanlıların birliğinde kalmaya çalışıyorum, çünkü tek başıma, tanıklığım büyük bir iz bırakıp dünya zihniyetini etkilemeyecekti. Her şeyden önce tanıklığım Kilise'nin birliğini ifade etmelidir; çünkü dünyaya İsa'nın kurtuluşunu ulaştıran, Kilise'dir!

Aziz Pavlus Efesliler'e Mektubunda, ısrarla bu konu üstünde duruyor. Allah'ın her bir imanlıya bağışladığı armağan, diğer imanlıların iyiliği için aracı olmalıdır. Rab'den aldığım sevgi, senin aldığın sevgiyi belirtip onun meyve vermesini mümkün kılar! Farklı armağanlar aldık, fakat bunların hepsi faydalı ve Mesih'in tek Bedenini oluşturmak için, onların her birisi gereklidir! Kilise olan bu mistik Beden aracılığıyla, Peder'in sağında bizi bekleyen İsa'nın sevgisi bu dünyada var olmaya devam etmektedir!

www.cinquepani.it

 

***

 

Paskalya'ya Hazırlık Dönemi Mesajı

VAFTİZ FARKINDALIĞI

Paskalya’ya Hazırlık Devresi - 2021

 

 

“Vaftiz’de Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi.” (Gal 3,27)

 Sevgili kardeşler,

17 Şubat günü itibariyle Paskalya’ya Hazırlık Devresi başlıyor. Rabbimiz Mesih İsa'nın ölümü ve dirilişinin gizemini kutladığımız görkemli bayram olan Paskalya'ya giden yol olarak öngörülen bir zamandır. Kilise üyeleri olarak bizler Vaftiz yoluyla Kurtarıcımız Mesih'e ait olduk, çünkü O’nun ölümünde ve dirilişinde O’nunla birleştik. Vaftiz bizi bir şekilde Mesih’te dönüştürür ve lütuf sayesinde giderek O’na benzer olmamıza yardımcı olur.

 

1) Bu, Paskalya’ya Hazırlık zamanında ilk görevimiz olmalıdır: İsa’nın kim olduğunu kendimize sormak, bunu Kutsal Yazılar aracılığıyla O’nu derin düşünmek ve O’nu derin düşünürken iman sevgisinde tadını almak.

2) Vaftiz, aracılığıyla kurtulmuş olduğumuz Allah’ın merhametine dâhil olduğumuz bir eylemdir. Vaftiz sayesinde günahlardan, yani asli günahtan ve tüm kişisel günahlardan, günahın tüm acılarından bağışlanırız. Paskalya’ya Hazırlık zamanı, bizi tövbe etmeye çağırır. Bu, ebedi ışık altında hayatımızı yeniden düşünmek ve nerede Rab ile yürümediğimizi veya O'nun Sözü’nü dinlemediğimiz zamanları görmek anlamına gelir. Geçip giden hayatımızın zamanı bize zayıflığımızı hatırlatır. Bu zaman, kırılganlığımızın zamanı, Rab'de sevinç bulmanın zamanı olan “kairos” yani bir lütuf zamanına dönüşebilir. Ancak tek bir şartla: Rab’be dönerek.

3) Aziz Pavlus bize, vaftizde Mesih'in ölümüne gömüldüğümüzü ve O’nunla birlikte yeni hayata dirildiğimizi söyler. “Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O'nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz?” /…/ Ancak, Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz.” (Rom 6,3.8).

Episkoposluk armamın üzerinde küçük bir sekizgen var. Efes’teki Konsil Bazilikası’nda yer alan vaftizhaneyi temsil eder. Vaftizhanenin şekli sekizgendir. Bu, vaftizle daldığımız sonsuzluk boyutu anlamına gelir; ilk yaratılışın yedi gününün yapısının ötesine giden boyutu ifade eder. Rab bizi çağırıyor! Yaşam kaynağına geri dönelim, çünkü vaftizde bize bol bol ilahi hayata sahip olma imkânı verildi. Diğer her şey sonsuz yaşam karşısında bir hiçtir! Paskalya’ya Hazırlık Devresi, Pazar Ayini ve tövbe eylemleriyle Hristiyan topluluğuna katılmak demektir.

 

Peki, tövbe eylemleri neyi kapsar?

4. Perhiz ve oruç: Tövbe, gereksiz olandan özgürce vazgeçerek ve dünyevi malların kullanımını sınırlandırarak tek gerekli olanı keşfetmek anlamına gelir. Perhiz ve oruç nelerden oluşur?

(a) Perhiz et yemeyi yasaklar, ancak yumurta, süt ürünleri ve hayvansal yağa dayalı ürünleri yasaklamaz. Yılın her Cuma günü perhiz günüdür.

(b) Oruç, günde yalnızca bir öğün yemeyi gerektirir, ancak nitelik ve nicelik bakımından onaylanmış yerel adetleri takiben sabah ve akşam bir miktar yiyecek almayı yasaklamaz (Havarisel Anayasa Poenitemi, doktrin ve tövbe normları, III,1,2). Kül Çarşambası ve Kutsal Cuma günü oruç ve perhiz günleridir.

(b.1) Perhiz, dindarlık uygulamaları ile değiştirilebilir (örneğin, Kutsal Kitap, Kutsal Ayin, Tespih Duası okumak).

(c) Somut bedensel engellemeler tavsiye edilir: Alkollü içkilerden, tütünden ve eğlenceden uzak durulması gibi.

(d)  Olanaklara göre sadaka vermek, hayır işleri yapmak vb.

(e) Kim perhiz ve oruç tutmaya çağırmıştır? Etten uzak durmak (perhiz): 14 yaşın üzerinde. Oruç tutmak: 18 yaşından 59 yaşına kadar olanlar.

 

6. Günahların İtirafı. Bütün imanlılar, Paskalya’ya Hazırlık Devresi’nin başında ve sonunda Barışma Gizemi’ne (İtiraf) yanaşmaya çağrılmıştır.

 

7. Haç Yolu. İncil’i okuyarak veya Haç Yolu duası gibi dindarlık uygulamasıyla Mesih'in Istırabı üzerine derin düşünmeyi şiddetle tavsiye ediyoruz.

 

Hepinizi, bizi Peder’e götürmek için Haç skandalına maruz kalan Kurtarıcımız Rab İsa'ya katılmaya teşvik ediyorum. Paskalya sevincine dâhil olmak için Rab’bin sınırsız ve sonsuz sevgisini keşfedelim.

 

Hepinize iyi bir Paskalya’ya Hazırlık Dönemi diliyorum.

 

 

İçtenlikle,

Çobanınız

+ Martin Kmetec