web site banner.jpg

Vaazlar

Rabbimiz Mesih İsa'nın Vaftizi'nin Bayramı (A)

İşaya 42, 1-4.6-7 * Mezmur 29 * Hav. İşl. 10, 34-38 * Matta İncili 3,13-17

Sevgili Kardeşler,

 

Mesih İsa’nın Vaftizi’nin Bayramı ile birlikte, Noel devresi de sona eriyor. Bu litürjik dönemde, Allah’ın Oğlu’nun insan olarak doğuşunu Bebek İsa’da derin düşündük. Noel gecesi, O’nun Beytlehem’de bir yemlikte dünyaya gelişini kutladık. Sonraki Pazar kutlanan kutsal Aile Bayramı’nda ise, O’na isim veren bir anne ve bir babadan oluşan bir ailede, Allah’ımızın düzenli şekilde dünyaya gelmeyi seçtiğini hatırladık.

Meryem’in bakışları altında Yeni Yıl başladı ve kendisi Allah’ı doğuran olduğu için “Allah’ın Annesi” olarak ona yakarıyoruz. Geçen Pazar ve Pazartesi, Allah olan Bebek İsa’yı kabul etmek ve O’na tapmak üzere Epifanya görkemli Bayramı’nda Aziz Yıldızbilimcilere katıldık.

İsa’nın Vaftizi Bayramı, Noel’in gizemini derinleştirmeye devam etmektedir. Ortodoks ve Doğu Kiliselerine bağlı kardeşlerimiz, Epifanya’yı, Ürdün Nehri’nde Mesih İsa’nın Vaftizi’ni ve Kana düğünündeki ilk mucizesini aynı anda birlikte kutlarlar. Nitekim bu üç olayın her birinde İsa kendi tanrısallığını belirtir: Epifanya’da tüm halklar tarafından tapınılan Allah’tır; Vaftiz’de, her insanı kurtarmaya gelen Mesih’tir ve Kana mucizesinde Rab İsa, haç üzerinde dökülecek olan kanının, Allah ile O’nun halkı arasındaki Yeni Antlaşma olduğunu duyurur.

Bu üç olay birlikte, insanı kurtarmak ve ona ebedi yüceliği bahşetmek olarak Allah’ın tasarısını ortaya koyar. Bugünkü İncil, Allah’ın bu isteğini biraz gizemli bir ifade ile özetlemektedir: «“Şimdilik buna razı ol, çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.” O zaman Yahya O'nun isteğine razı oldu.»

 

Buradaki “doğru” kelimesi, Allah’ın isteğine itaati ifade eder. Eski Antlaşma’da aklanmış olmanın, yani doğru insan kılınmanın, Allah’ın emirlerine itaat etmek olduğu düşünülürdü. Musa bunun hakkında şöyle diyor: “Allah’ımız Rab'bin önünde, verdiği bu buyruklara uymaya dikkat edersek, bunu bize doğruluk sayacaktır.” (Yasa’nın Tekrarı 6,25). O halde doğruluk, Allah ile olan antlaşmaya sadık kalmanın sonucuydu.

Ancak Allah, doğruluk üzerine farklı bir fikre sahiptir. İnsan ile olan hesap ilişkisinde, beden ödeyen Allah’ın kendisidir!

Böylelikle Vaftizci Yahya’nın şaşkınlığını anlayabiliriz: “Yahya bunu önlemek isteyerek şöyle dedi: ‘Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?’”

Peki, neden Mesih İsa vaftiz olmak için günahkârlarla birlikte sıraya girdi? Günahsız olan O, neden bir tövbe vaftizi diledi? Kutsal Ruh’ta yeni bir vaftiz başlatmaya gelen O, neden benim önümde diz çöktü? İşte, Vaftizci Yahya’nın şüpheye düştüğü bunlardı.

Fakat bu şüpheler, bizzat Kutsal Üçlü-Birliğin müdahalesiyle ortadan kalkıyor: “İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. İşte o anda gökler açıldı ve İsa, Allah'ın Ruhu'nun bir güvercin şeklinde inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: ‘Sevgili Oğlum budur. O’ndan hoşnudum’.”

Peder Allah ve Kutsal Ruh, İsa’nın Allah’ın Oğlu olduğunu ve yerine getireceği görevinin Peder’in “hoşnutluğunda” olacağını beyan ediyorlar. Yahya, Allah’ın bu yeniliğini kabul etmeye çağrıldı. Bir yazısında Aziz Augustinus şöyle der: “Anlamamış olmana neden şaşıyorsun? Eğer anlamış olsaydın, O artık Allah olmazdı… Ruh aracılığıyla bir anlığına Allah’a erişmek en üstün mutluluktur, ancak O’nu anlamak mümkün değildir.”

İnsanların günahlarını üstlenmek ve böylece hoş olmayan bir ölümle günahı yenmek için, Kurtarıcı Mesih günahkârlar arasına karışıyor.

 

Bugün Allah’ın Sözü bize ne söylüyor?

Bugün Ayin’in giriş duasında hepinizin adına şöyle diledim: “Ebedi ve her şeye kadir Allah, Mesih İsa Ürdün Nehri’nde vaftiz olduğu sırada … O’nun, sevgili Oğlun olduğunu bildirdin. Su ve Kutsal Ruh’la yeniden doğan evlatlarının daima senin sevginde yaşamalarını sağla.”

Öyleyse dileyelim ki Rab her birimize, her zaman şöyle diyebilsin: “Sen … Sevgili Oğlum’sun: Senden hoşnudum.” Âmin.

p. Ugo